Skip links

Moje ime je Aleksandar, bilježim fotoaparatom Vaše nezaboravne trenutke pune četiri godine. Fotografija za mene nije izgled, to je osjećaj, jer ako ne možete da osjetite ono što gledate, onda nikada nećete natjerati druge da osjete bilo šta kada gledaju vaše slike.

explore
drag